March 31, 1973

G.R. No. L-36142: Josue Javellana vs The Executive Secretary et al Full Text ¦ Case Digest

G.R. No. L-36164: Vidal Tan et al vs The Executive Secretary et al Full Text ¦ Case Digest

G.R. No. L-36165: Gerardo Roxas et al vs Alejandro Melchor et al Full Text ¦ Case Digest

G.R. No. L-36236: Eddie Montecarlo vs The Executive Secretary et al Full Text ¦ Case Digest

G.R. No. L-36283: Napoleon Dilag et al vs The Executive Secretary et al Full Text ¦ Case Digest