June 6, 1967

G.R. No. L-23678: Maria Cristina Bellis et al vs Edward Bellis et al Full Text ¦ Case Digest

June 19, 1967

G.R. No. L-19550: Harry Stonehill et al vs Jose Diokno et al Full Text ¦ Case Digest ¦ 1962 Resolution

June 30, 1967

G.R. No. L-22710: Domingo Bautista vs Court of Appeals et al Full Text ¦ Case Digest