January 17, 1957

G.R. No. L-10360: Juliano Alba vs Jose Evangelista et al Full Text ¦ Case Digest

G.R. No. L-10433: Vivencio Alajar vs Juliano Alba Full Text ¦ Case Digest

January 30, 1957

G.R. No. L-7586: Narcisa De Leon et al vs National Labor Union et al Full Text ¦ Case Digest