April 24, 1985

G.R. No. L-63915: Lorenzo Tañada et al vs Hon. Juan Tuvera et al Full Text ¦ Case Digest ¦ Motion for Reconsideration (December 29 1986)

April 30, 1985

G.R. No. L-30642: Perfecto Floresca et al vs PHILEX Mining Corporation et al Full Text ¦ Case Digest

G.R. Nos. L-69640-45: Miguel Paderanga vs Judge Cesar Azura Full Text ¦ Case Digest